Slovník pojmů o hře ruleta

Slovník pojmů o hře ruleta

2018-01-21 06:50:51 - Braňo "Ace"

Myslíte si, že rozumíte všem výrazům a pojmům používaným při hraní rulety? Potvrďte si význam jednotlivých slov v našem slovníku rulety s více než 100 zažitými výrazy.

A

 • Americká ruleta – specifický typ rulety. V tomto případě má kolo rulety 38 polí. Kromě klasických čísel je na něm i dvojitá 0, tedy políčko 00.
 • American wheel – kolo americké rulety. Má 38 polí s dvěma nulami (políčky 0 a 00).

B

 • Backtrack – vnější dráha rulety. Dealer na ní roztáčí kuličku (Ball).
 • Ball – Kulička, kterou dealer vhazuje do kola rulety a její pozice po dotočení kola určuje výhru. Správně se vhodí tak, aby šla proti směru hodinových ručiček, zatím co kolo se točí ve směru ručiček.
 • Biased wheel – vadné kolo. Pokud některá čísla padají více než jiné, obvykle se mluví o biased wheel, vadném kole.
 • Biased numbers – často se opakující čísla v důsledku vady kola.
 • Big number – číslo, které padá častěji, než je statisticky přípustné, může být indikátorem biased wheel.
 • Black action – označuje sázku černými žetony.
 • Blacks – černé žetony.
 • Black bet – sázka na černou barvu.
 • Bottom track – vnitřní dráha kola rulety, ze které kulička následně padá do výherního políčka.

C

 • Capping a bet – porušení pravidel, při kterém je na výherní sázce vědomě umístěno více žetonů.
 • Carré – Francouzský výraz pro corner bet. Sázku na 4 čísla současně.
 • Casino Edge (House Edge) – výhoda kasina, která udává, jak velká je výhoda kasina proti hráčovi. Čím je vyšší, tím menší statistickou šanci máte na výhru. Evropská ruleta má Casino Edge 2,70 % (díky jedné 0), americká ruleta už má hodnotu house edge 5,26 % (má totiž 2 nuly).
 • Combination bet – sázka jedním anebo více žetony na dvě anebo více čísel.
 • Colonne – francouzský výraz pro Column Bet, sázku na jeden ze tří sloupců rulety.
 • Cold table – slangové označení stolu, na kterém hráči prohrávají.
 • Column bet – Sázka na jeden ze sloupců rulety. V jednom sloupci se nachází 12 čísel.
 • Corner bet – Sázka na 4 čísla současně, umístěním žetonu do průsečíku těchto čísel.
 • Croupier – Francouzský výraz pro krupiéra (dealera) rulety.

D

 • Dealer – zaměstnanec kasina, který se stará o chod rulety, přijímá sázky a roztáčí kolo.
 • Derniere – francouzský výraz pro sázku na třetí tucet (čísla 25 až 36).
 • Double Row – anebo také Six number bet, sázka na 6 čísel ve dvou řádcích pod sebou.
 • Double Zero – Dvojitá nula. Nachází se pouze na americké ruletě.
 • Double Zero Wheel – kolo americké rulety.
 • Douzaine – francouzský výraz pro Dozen bet. Sázka na tucet, tedy na dvanáct po sobě jdoucích čísel na stole najednou, např. (1 až 12).
 • Dozen bet – prohlédni si Douzaine.

E

 • En Plein – francouzský výraz pro sázku na jedno číslo.
 • En Prison – speciální pravidlo, které se v některých hrách uplatňuje tehdy, když při even bet (černá/červená, sudá/lichá) padne 0. Při aplikaci pravidla má hráč na výběr, buď přichází o polovinu své sázky, anebo sázku ponechá nezměněnou do dalšího kola. V případě, že i v následujícím kole padne 0, hráč přichází o celou sázku. Pravidlo totiž není možné aplikovat dvakrát po sobě.
 • European roulette (Evropská ruleta) – Nejčastěji hrávaný typ rulety s 37 čísly. Obsahuje pouze jednu 0 a tedy je pro hráče výhodnější než americká varianta rulety.
 • Even bet – sázka na to, že v následujícím spinu padne sudé číslo. (0 a 00 se nepočítají).
 • Even money – Sázky, při kterých je výplatní poměr 1:1, tedy sázky na barvu, sudá/lichá atd.

F

 • Fair game – hra, při které ani jedna ze stran (hráč/kasino) nemá výhodu. Ruleta k fair game hrám nepatří.
 • Five number bet – speciální sázka, kterou je možné vsadit pouze v americké ruletě. Jde o společnou sázku na čísla 0, 00, 1, 2 a 3. Při této sázce je casino edge na úrovni 7,89 %.
 • Flat bettor – přezdívka pro hráče, který neustále sází na ta samá čísla.
 • French roulette (Francouzská ruleta) – podobná jako evropská ruleta. Má jednu 0 a několik malých specifických pravidel, např. La partage.
 • Free spin – volné zatočení, tedy možnost zatočit ruletou bez vkladu.

G

 • Golden numbers (Zlaté čísla) – podobně, jako při Biased numbers, jde o čísla, která v důsledku vady kola padají častěji, než je statisticky pravděpodobné.
 • Greens – zelené žetony.

H

 • High bet – Sázka na horních 18 čísel (19 až 36).
 • High Low bet – Sázka buď na spodních 18 čísel (1 až 18), anebo na horních 18 čísel (19 až 36).
 • Hoca – jedna z prvních verzí hry podobná ruletě.
 • Hot table – Takto se označuje stůl, za kterým se hráčům daří vyhrávat.
 • House Edge – platí to, co u Casino Edge.

I

 • Impair – francouzský výraz pro sázku na lichá čísla.
 • Inside bet – Opak outside bet. Jde o vnitřní sázky, které se vykonávají v číselné části ruletového stolu, např. split, straight, line, corner bet.

L

 • La Partage – pravidlo používané zejména ve Francouzské ruletě, podobné pravidlu En prison. Umožňuje hráčovi, v případě, že v daném kole padla 0, vybrat polovinu svojí sázky, přičemž však nemůže nechat druhou polovinu, jako další sázku, ale tato polovina propadá ve prospěch kasina.
 • Layout – Herní plátno stolu, na kterém hráči vyznačují své sázky.
 • Low bet (Manque) – sázka na spodních 18 čísel (1 až 18).

M

 • Manque (Low bet) – francouzský výraz pro sázku na spodních 18 čísel (1 až 18).
 • Moyenne – francouzský výraz pro sázky na druhý tucet (čísla 13 až 24).

N

 • Negative progression (Negativní progrese) – označuje ty ruletové systémy, ve kterých hráči navyšují své sázky po prohře (Fibonacci, Martingale).
 • Nickel – 5 dolarový/eurový žeton.
 • Noir – francouzský výraz pro Black bet, tedy pro sázku na černou barvu.

O

 • Odd bet – sázka na to, že v následujícím spinu padne liché číslo.
 • Outside bet – Sázky, které jsou vykonávány mimo číselné části ruletového stolu. Např. sázky na barvu, sudá/lichá atd.
 • Orphelins – francouzský výraz, který v překladu znamená sirotci. Jde o sázku, kdy hráč vsadí na čísla, která jsou na kole rulety vedle sebe, ale na stole jsou od sebe velmi vzdálená.

P

 • Pair – francouzský výraz pro sázku na sudá čísla. (mimo 0 a 00).
 • Passé (High bet) – francouzský výraz pro sázku na horních 18 čísel (19 až 36).
 • Past posting – prohlédni si Capping a bet.
 • Pay Out – hráčovy výhry, kterými se dostal do plusu.
 • Pinching – označuje podvodné chování, kdy hráč odstraní své prohrané sázky ze stolu.
 • Plain – sázka na jedno číslo.
 • Player clocking – sledování jiného hráče se snahou napodobit jeho sázky a vyhrát.
 • Positive progression (Pozitivní progrese) – označuje ruletové systémy, kde se sázka zvyšuje po výhrách.
 • Premiere – francouzský výraz pro sázku na první tucet (1 až 12).

Q

 • Quarter bet (Square bet) – označuje sázku na 4 čísla najednou.
 • Quatre – francouzský výraz pro quarter/square bet.

R

 • Red bet – sázka na červenou barvu.
 • Red Black bet – Označuje sázky buď na červenou (18 čísel) anebo černou (18 čísel) barvu.
 • Reds – červené žetony, prohlédni si i Nickel.
 • Rien ne vas plus – francouzský výraz pro konec sázek.
 • Rouge – francouzský výraz pro sázku na červenou barvu.
 • Roulette chips – ruletové žetony.
 • Roulette strategy – ruletová strategie. Jde většinou o specifické metody používané hráči pro zvýšení své šance na výhru.
 • Roulette system – ruletový systém, podobné jako ruletová strategie. Slouží na zvýšení šance hráče na výhru.
 • Roulette wheel – kolo rulety. Bývá různé, v závislosti na tom, jaký typ rulety hrajete. Evropská a Francouzská ruleta mají na kole 37 čísel (0, 1 až 36) a Americká ruleta má 38 čísel (0, 00 a 1 až 36). Roztočením kola a vhozením kuličky začíná nový spin.
 • Row bet – sázka na řádek, nazývá se i Street bet.

S

 • Signature – „volné“ roztočení rulety sloužící hráčům k určení budoucích výherních sázek.
 • Single number bet (Straight up bet) – sázka na jedno číslo.
 • Single zero wheel – kolo evropské a francouzské rulety, obsahuje pouze jednu 0.
 • Single zero roulette – Evropská/Francouzská ruleta.
 • Six Line bet (Six number bet) – sázka na 6 čísel ve dvou řádcích pod sebou. Prohlédni si Line bet.
 • Sixaine – francouzský výraz pro six number bet.
 • Spin – jedno kolo rulety, začíná vhozením kuličky do kola a končí uzavřením sázek pro další kolo.
 • Split bet – Sázka na dvě čísla současně.
 • Square bet – prohlédni si Corner bet anebo quarter bet.
 • Stack – 20 ruletových žetonů. Stacky pomáhají zaměstnancům rychleji počítat žetony při hraní.
 • Straight up bet – prohlédni si Single number bet.
 • Street bet – sázka na tři čísla v řádku na ruletovém stole. Prohlédni si Row bet.

T

 • Three number bet (Three number bet) – prohlédni si Street bet.
 • Tiers du Cylinder – francouzský překlad výrazu „třetí válec“. Sázka na čísla, která jsou na kole naproti 0. Zahrnuje čísla od 27 až po 33, včetně těchto dvou.
 • Twelve number bet (Twelve number bet) – prohlédni si Column bet.
 • Two number bet (Two number bet) – prohlédni si Split bet.

V

 • Voisins du Zero – ffrancouzský výraz znamená „sousedé nuly“. Zahrnuje až 17 čísel, která sousedí s nulou. Na kole se nachází v rozpětí mezi čísly 22 až 25, včetně těchto dvou čísel.

W

 • Wager requirements – udává, kolikrát musí hráč protočit bonus, aby si mohl vybrat výhru.
 • Wheel – kolo rulety, prohlédni si Roulette wheel.
 • Wheel head (Wheel head) – část kola rulety, ve které se nachází políčka s čísly.
 • Wheel roller – dealer anebo krupiér.
 • Wheel Clocking – technika, při které se hráč snaží vysledovat výsledek roztočení spinu a s pomocí např. elektrických zařízení určit, kde se kulička na kole zastaví.

Z

 • Zero – zelená políčka na ruletě. V Evropské ruletě je to 0, v Americké ruletě jde o čísla 0 a 00.
 • Žetón – slouží na určení hodnoty, kterou si přejete vsadit na konkrétní sázku.

(sledujte nás, slovník postupně doplňujeme)

Vyzkoušejte oblíbené hry zdarma
Evropská ruleta Ruleta NetEnt Hraj
Francouzská ruleta Ruleta NetEnt Hraj
Premium European Roulette Ruleta Playtech Hraj

Při používání této stránky se využívají cookies, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu obsahu. Používání cookies zabráníte změnou nastavení v internetovém prohlížeči. Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies tak jak je uvedeno v našich Pravidlech užívání cookies.

Souhlasím